rainbowbridge

dira Dira my Wolly Bear (°19-08-2004   *11-12-2008)

Loeka (°15-03-2002   *27-09-2012)loeka

ferris Ferris van 't Pachthof (°25-04-2006   *08-10-2014)

The Rainbow Bridge

Inspired b a Norse legend

By the edge of a wood, at the foot of a hill,

is a lush, green meadow where time stands still.

Where friends of man and woman do run,

when their time on earth is over and done.

For here, between this world and the next,

is a place where each beloved creature finds rest.

On this golden land, they wait and they play,

till the Rainbow Bridge they cross over one day.

No more do they suffer, in pain or sadness,

for here they are whole, their lives filled with gladness.

Their limbs are restored, their health renewed,

their bodies have healed, with strength imbued.

They romp through the grass, without even a care,

until one day they start, and sniff at the air.

Al ears prick forward, eyes dart front and back,

then all of a sudden, one breaks from the pack.

For just that instant, their eyes have met;

Together again, both person and pet.

So they run to each other, these friends from long past,

the time of their parting is over at last.

The sadness they felt while they were apart,

has turned into joy once more in each heart.

They embrace with a love that will last forever,

and then, side-by-side, they cross over...together.

 

Er is een brug die de hemel en de aarde verbindt, deze heet de Regenboogbrug.

Deze brug heet zo omdat hij uit zoveel kleuren bestaat.

Daar zijn graslanden en heuvels voor al onze speciale vrienden

zodat ze kunnen rennen en samen kunnen spelen.

Er is genoeg eten, water en zonneschijn

en al onze vrienden zijn er warm en comfortabel.

Alle oude en zieke dieren worden hersteld in gezondheid en kracht;

die gewond of verminkt waren, worden weer ongeschonden en sterk,

precies zoals wij ze herinneren in onze dromen.

De dieren zijn gelukkig en tevreden, maar er is één klein ding:

ze missen allemaal een speciaal iemand, iemand die achtergelaten is.

Ze rennen en spelen samen,

maar er komt een dag waarin er één plotseling stopt en in de verte kijkt.

Zijn heldere ogen staan strak; zijn verlangende lichaam begint te trillen.

Opeens breekt hij van de groep, vliegt over het gras, sneller en sneller.

Je bent gezien, en wanneer jij en je speciale vriend elkaar eindelijk treffen,

houden jullie elkar stevig vast in dit vreugdevolle weerzien,

om nooit meer apart te zijn.

De vrolijke kussen regenen op je gezicht; je handen aaien de liefdevolle kop,

en je kijkt nog een keer in die vertrouwde ogen,

zo lang weg uit je leven, maar altijd aanwezig in je hart.

Dan passeer je de Regenboogbrug, samen!